Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rakowicka, Kraków

Realizacja: 2017
Powierzchnia: 3000 m2
Technologia: Papy termozgrzewalne i samoprzylepne
Zakres prac: stropodachy, stropodach zielony ekstensywny