Hala produkcyjno magazynowa Dancake w Chrzanowie

Realizacja: 2016
Powierzchnia: 2500 m2
Technologia: Jednowarstwowy system hydroizolacji bitumicznej z paraizolacją samoprzlepną
Zakres prac: Kompleksowa realizacja stropodachu hali